Vyberte stránku

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze a s výjimkou několika zahraničních studijních a pracovních praxí jsem zde prožil celý dosavadní život. Mám pracovní zkušenosti ze státní,
veřejné, soukromé i neziskové sféry.

O mně

V roce 2006 jsem založil společnost ProCare Medical zabývající se domácí zdravotní péčí. Dnes se jedná o špičkové pracoviště ve svém oboru s pobočkami ve šesti krajích ČR.

Vedle práce lékaře se zabývám organizací a financováním zdravotnictví, fungováním zdravotnických systémů a obecně zdravotnickou politikou. Ve volném čase hlavně sportuju – nejvíc mě baví běhání, cyklistika a lyžování.

Mám poměrně konzervativní a hodně pravicové názory, které se nebojím říkat nahlas. Tvrdím, že i ve zdravotnictví musí existovat zodpovědnost jedince za své jednání, možnost volby péče dle kvality a ceny (při zajištění základního standardu pro všechny) a smysluplná (byť regulovaná) soutěž zdravotních pojišťoven.

Mám-li se ztotožnit s některými výroky (jichž ale ve většině bohužel nejsem autorem), tak by to byly například tyto:

  • Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. 
  • Normální je pracovat, nikoliv pobírat dávky.
  • Dotace ničí rovnou soutěž a poškozují podnikatelské prostředí.
  • Odbory v ČR škodí této zemi.

Podrobnější informace o mých názorech a postojích najdete na tomto webu, na facebooku nebo v mých článcích. Případně mi můžete zavolat.

Můj strukturovaný životopis naleznete níže.

Životopis

Datum narození: 25. 10. 1972
E-mail: info@ferdinandpolak.cz

Pracovní praxe:

2014 – dosud         Zástupce ředitelky ProCare Medical s.r.o.
2002 – dosud         Lékař, KARIM VFN a 1. LF UK
2006 – dosud         Výuková činnost pregraduální a postgraduální, 1. LF UK
2017 – 2020           Starosta MČ Praha-Klánovice
2012 – 2014           Náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči
1998 – 2002           Lékař, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK

Vzdělání:

2011 – Obhajoba disertační práce na 1. LF UK (titul Ph.D.)
2009 – Nástavbová atestace v oboru Intenzivní medicína
2006 – Specializovaná způsobilost pro obor Vnitřní lékařství
2005 – Atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace
2003 – Funkční licence pro parenterální a enterální výživu
2001 – Atestace v oboru Vnitřní lékařství
1992–1998 – 3. lékařská fakulta UK v Praze (titul MUDr.)

Členství v odborných společnostech:

Česká společnost pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu (ČSARIM)
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
Česká lékařská komora (ČLK)

Občanské aktivity:

Předseda místního sdružení ODS Klánovice (člen ODS od roku 2009)
Místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14
Předseda dozorčí rady Pohádkové Klánovice, o.p.s.
Člen dozorčí rady PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

Kontakt

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

Telefon: +420 603 519 979
Email: info@ferdinandpolak.cz

Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit!